Veel gestelde vragen

De App heeft minimaal uw locatie nodig.

Er kunnen alleen aansluitingen worden geactiveerd als u fysiek in de nabij van een kast bevindt. Om te bepalen waar u bent dient de App te beschikken over uw GPS (Global positioning System) locatie. Hiervoor dient toestemming te worden verleend. Om te controleren of de App toegang heeft tot GPS kunt in de App in het menu gaan naar “Over/Debug”. Wanneer er een groen vinkje staat bij “GPS-toegang” dan functioneert App goed. Zo niet dan dient u bij instellingen en/of privacy van uw telefoon of tablet dit correct in te stellen.

Mocht hierna nog steeds geen GPS-positie krijgen dan kan dit in twee stappen worden verholpen:

Ga naar “instellingen” scrol naar beneden totdat de app “STROOMkast” zichtbaar is.

1. Klik de app aan en ga naar “Locatie” en selecteer de optie “Vraag volgende keer of wanneer ik deel”. Herstart de stroomkast app en indien er gevraagd wordt om locatie te delen accepteer dit dan door “Sta één sessie toe” te selecteren doe dit elke keer wanneer uw GPS wordt gevraagd. Op deze manier krijgt de App wel de GPS-positie door van de telefoon.

2. Indien het activeren niet lukt door een GPS-probleem zal de App na 10 seconden een pop-up weergeven. Kies in de pop-up voor om naar de “mobiele website” te gaan. Dit is de websiteversie van de STROOMkast App. Voorwaarde is wel dat u GPS heeft aanstaan voor uw browser. De websiteversie functioneert deze hetzelfde als de App.
STROOMkast berekent GEEN abonnementskosten.

Omdat betaling via automatisch incasso gaat worden de bankgegevens gecontroleerd. Hiervoor zal er éénmalig 30 cent overgemaakt moet worden.

De kosten voor het gebruik van de stroom en het starttarief bij gebruik wordt door de desbetreffende gemeente bepaalt. Deze kosten worden zichtbaar op het moment van aanmelden bij de kast.
Je bankrekening wordt gekoppeld aan jouw account. Deze bankrekening wordt gebruikt voor de automatische incasso van de door jou gemaakt kosten.
Afhankelijke van het soort telefoon of tablet ga naar de App Store (iOS) of de Google Play Store (Android). Via zoek functie zoeken op “STROOMkast” en volg de instructies om de App te downloaden. Nadat de App is gedownload kunt u met u bestaande account inloggen.

Heeft u nog geen account dan dient u er eerst één aan te maken (zie ook menu “Hulp nodig?”).
Een sterk wachtwoord bestaat uit minimaal één hoofdletter, één kleine letter en 8 karakters.
Om de App te kunnen gebruiken dient u eerst in te loggen. Heeft u nog geen account maakt dan deze eerst aan. Zie ook menu “Hulp nodig?”

De App heeft minimaal uw locatie nodig. Er kunnen alleen aansluitingen worden geactiveerd als u fysiek in de nabij van een kast bevind. Om te bepalen waar u bent dient de App te beschikken over uw GPS (Global positioning System) locatie. Hiervoor dient toestemming te worden verleend. Om te controleren of de App toegang heeft tot GPS kunt in de App in het menu menu gaan naar “Over/Debug”. Wanneer er een groen vinkje staat bij “GPS toegang” dan functioneert App goed. Zo niet dan dient u bij instellingen en/of privacy van uw telefoon of tablet dit correct in te stellen.

Wanneer u wenst gebruik te maken van de QR-code dan dient er toestemming te worden verleend. Indien de camera niet wordt geopend bij het starten van “QR Code van aansluiting scannen” dient u bij instellingen en/of privacy van uw telefoon of tablet dit correct in te stellen.
Wanneer je niet kan inloggen controleer eerst of alle gegevens correct zijn ingevoerd. Mocht dit het geval zijn en je wachtwoord werkt niet dan kan je via “wachtwoord vergeten” een nieuwe aanvragen en het nieuwe wachtwoord wordt naar het bekende email adres verzonden. Je kan dit in je profiel nadien altijd naar eigen wens aanpassen.
Elke aansluiting is voorzien van een uniek nummer met QR-code. U kunt een aansluiting mede activeren door het gewenste nummer te scannen en de instructies op te volgen in het online portaal of de App (als u deze geïnstalleerd heeft).

Wanneer u wenst gebruik te maken van de QR-code dan dient er toestemming te worden verleend. Dit wordt gevraagd bij de eerste keer opstarten van de app met gebruik van de camera. Indien dit niet werkt dan dient u bij instellingen en/of privacy van uw telefoon of tablet dit correct in te stellen.
Het aansluitnummer staat altijd naast de betreffende aansluiting. Dit is een viercijferig nummer.
Om een aansluiting te kunnen activeren dient u een werkend account te hebben (Zie ook menu “Hulp nodig?”). Daarnaast dient u nabij de betreffende kast in de buurt te zijn (maximaal enkele tientallen meters afstand). Er zijn drie methodes om een aansluiting te selecteren en vervolgens te activeren:

1. Zoek aansluitingen in de buurt via de knop “Aansluitingen in de buurt” U krijgt een overzicht van alle aansluitingen. U ziet direct of deze beschikbaar zijn en welk soort aansluitingen dit betreffen. Naast het menu lijst is de kaart optie. Hier krijgt u een overzicht van uw positie en de kasten in de directe nabijheid. Selecteer een gewenste kast en dan krijgt u een overzicht van de aansluitingen op de betreffende kast. Zowel in de lijst als op de kaart kunt u een aansluiting selecteren om te activeren.
2. Scan de QR-code zoals vermeld nabij het aansluitpunt
3. Voer de unieke code (aansluitnummer) in zoals vermeld nabij het aansluitpunt en kies voor “start aansluiting”

Nadat u een aansluiting heeft geselecteerd worden de tarieven van de betreffende gemeente getoond. U dient deze te accepteren om de aansluiting werkend te krijgen. Na acceptatie zal de groene lamp van de aansluiting gaan branden. Dit kan soms enkele seconden duren.
Er kunnen diverse oorzaken zijn waarom er geen stroom geleverd wordt:
• Je hebt nog geen sessie gestart. Start eerst een gebruik sessie.
• Je account is geblokkeerd om administratieve redenen. Je dient eerst alle verplichtingen te voldoen voordat je een nieuwe gebruik sessie kan starten.
• Tussen het activeren van een sessie en daadwerkelijke levering kan maximaal vijf minuten tijd zitten. Wacht deze periode eerst af.
• Stekker is niet goed in de contactdoos aangebracht. Hierdoor werkt de detectie niet en staat het systeem uit.
• Contactdoos staat in storing (zie indicatielamp). Voer een herstart uit of selecteer een andere contactdoos die wel werkt
Per locatie kunnen de aansluitingen verschillen. Dit is bepaald door de lokale eigenaar. Veel voorkomende aansluittype zijn CEE contactdozen in de uitvoeringen 230V/16A (blauw), 400V/16A (rood), 400V/32A (rood) en 400V/63A (rood). Op het deksel van de contactdoos staan deze aanduidingen ook. Een stekker van een bepaalde waarde past alleen op de bijbehorende contactdoos. Je zult geen contactdozen aantreffen die binnenhuis worden gebruikt. Deze zijn buiten bij deze installaties verboden. In sommige gevallen wordt er ook drinkwater aangeboden.
Een groene lamp naast je aansluitpunt betekent dat de gebruik sessie is gestart en dat de aansluiting veilig gebruikt kan worden.
Een rode lamp naast je aansluitpunt betekent dat de gebruik sessie is gestart en dat de beveiligingen van de aansluiting zijn aangesproken. De aansluiting staat nu in storing en dient gereset te worden. Hiervoor dient de stekker uit de aansluiting te worden verwijderd en vervolgens dient de drukknop (die ook de lamp is) te worden ingedrukt. STROOMkast zal nu een herstart van de beveiliging uitvoeren en naar verloop van tijd zal de lamp weer groen kleuren. De aansluiting kan dan weer veilig gebruikt worden.
Wanneer de lamp naast het aansluitpunt geen kleur geeft (uit staat) dan kan dit twee oorzaken hebben. De gehele kast is spanningsloos (door een netwerkstoring of doordat de beheerder de kast heeft uitgeschakeld) of er is nog geen gebruik sessie gestart. In beide gevallen staat werk het aansluitpunt niet.
Is de stekker wel verwijderd? De stekker dient bij een rode lamp eerst te worden verwijderd en vervolgens dient de knop te worden ingedrukt. Het systeem zal na indrukken van de knop de beveiliging resetten en na enige tijd is de aansluiting gereed voor gebruik. De signaal lamp gaat weer groen branden. Je dient wel eerst de oorzaak van de storing weg te nemen om weer zorgeloos gebruik te kunnen maken van de aansluiting.
Het aantal aansluitingen wat je mag gebruiken wordt bepaald door lokale beheerder.
Elke aansluiting is voorzien van individuele beveiligingen. Dit is een combinatie van beveiligingen tegen kortsluiting, overbelasting en lekstromen. Deze beveiligingen zijn geautomatiseerd.

Wanneer er tijdens gebruik een storing optreed dan zal de beveiliging worden aangesproken. Je dient de stekker te verwijderen en de drukknop in te drukken. Dan zal het systeem de beveiliging resetten en na enige tijd is de aansluiting gereed voor gebruik. Je dient wel eerst de oorzaak van de storing weg te nemen om weer zorgeloos gebruik te kunnen maken van de aansluiting.
Als je vergeet een gebruik sessie te beëindigen dan kunnen er twee situaties ontstaan:
• De aansluiting wordt niet meer gebruikt en na verloop van tijd wordt de sessie automatisch beëindigd. Je krijgt dan een afrekening van de kosten.
• De aansluiting wordt nadien door derden gebruikt. De kosten hiervan zijn voor jezelf, omdat je op dat moment nog ingelogd bent. Je bent zelf verantwoordelijk bent voor het correct aan- en afmelden van de sessie.

Achteraf is er geen onderscheid te maken wie welke verbruikskosten heeft veroorzaakt. Daarom is het belangrijk om altijd de sessie te beëindigen.
Je verbruik kan je altijd direct of achteraf nazien via je account van STROOMkast. Log in en via het menu kan je alle gegevens direct terugvinden. Hou er rekening mee dat tussen weergave en actueel verbruik maximaal vijf minuten tijdsvertraging kan zijn.
Periodiek wordt automatisch een factuur opgesteld en de kosten geïncasseerd. Na inloggen kan je alle informatie inzien, downloaden en/of verzenden.
Je kan de meeste gegevens zelf wijzigen. Hiervoor log je in en bij mijn profiel kan je de gegevens desgewenst aanpassen.
Voorwaarden STROOMkast

De voorwaarden voor het gebruik van STROOMkast bestaat uit een aantal onderdelen. Lees deze aandachtig door. Bij eventuele onduidelijkheden of vragen kunt u natuurlijk altijd contact met PUTkast BV opnemen.

Inhoud van deze voorwaarden:
1. Algemeen
2. Persoonsgegevensbeleid
3. Gebruikersvoorwaarden

1. ALGEMEEN

STROOMkast is een activiteit van PUTkast BV

Iedereen die gebruikt maakt (voor welk doeleinden dan ook) van STROOMkast gaat akkoord met de onderstaande voorwaarden en bepalingen.

Naast deze voorwaarden zijn op de activiteiten van PUTkast BV de zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden Installerende Bedrijven ALIB 2007 van toepassing. De volgorde is dat eerst deze voorwaarden gelden en dan de ALIB 2007. Mocht onverhoopt in beide documenten een tegenstrijdigheid staan dan gelden deze voorwaarden.

2. PERSOONSGEGEVENSBELEID

Het persoonsgegevensbeleid ofwel privacy policy geeft aan hoe PUTkast BV omgaat met verworven persoonsgegevens conform de Algemene Gegevensbescherming (AVG).

Algemeen

1. Alle gegevens die aan PUTkast BV door worden gegeven of worden verzameld via de websites, worden door PUTkast BV opgeslagen en uitsluitend in eigen verband gebruikt voor interne en automatische verwerking. Dit in het kader van verantwoord klantenbeheer en bedrijfsvoering.

2. Gebruikers van STROOMkast beschikken over het recht van toegang inzage, tot verbetering en verwijdering van haar eigen gegevens. Wanneer gebruikers geen directe berichten (per post en/of e-mail) meer wensen te ontvangen worden deze na een schriftelijke mededeling direct verwijderd uit het mailbestand.

Verwerking van gegevens

3. Voor het verzorgen van de dienstverlening worden de alleen noodzakelijke persoonsgegevens verwerkt zoals n.a.w.- en contactgegevens. De gebruiker van STROOMkast heeft en houdt volledige zeggenschap over deze persoonsgegevens. De gebruiker is verantwoordelijk voor de juistheid van de door haar ingevoerde of verwerkte persoonsgegevens.

4. PUTkast BV neemt passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Bij een eventueel inbreuk in verband met persoonsgegevens, ofwel een datalek, zal PUTkast BV de gebruiker tijdig informeren met alle informatie die zij bezit en passende maatregelen treffen om (verdere) schending te voorkomen en/of te beperken. Het is uitsluitend aan de gebruiker om een geconstateerd datalek te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens en/of aan de betreffende personen.

5. De gebruiker is verantwoordelijk voor het bepalen van bewaartermijnen van de persoonsgegevens. Voor zover de persoonsgegevens onder controle van de gebruiker zijn dan wist de gebruiker deze tijdig. PUTkast BV zal na het beëindigen van de overeenkomst de persoonsgegevens binnen dertig dagen wissen. Tenzij in het kader van wettelijke verplichtingen van PUTkast BV de gegevens langer bewaard dienen te worden. Indien de gebruiker het schriftelijk verzoekt zullen de gegevens langer worden bewaard.

6. PUTkast BV verleent de gebruiker, voor zover redelijkerwijs mogelijk, bijstand bij het uitvoeren van een gegevensbeschermingseffectbeoordeling (artikel 35 en 36 AVG).

7. PUTkast BV zal de gebruiker alle informatie, voor zover redelijkerwijs mogelijk, ter beschikking stellen om gebruiker in gelegenheid te stellen om aan de verplichting van de AVG of andere toepasselijke wetgeving van persoonsgegevens te voldoen. Daarnaast zal PUTkast BV op verzoek van gebruiker meewerken aan audits, zoals inspecties. PUTkast BV is gerechtigd eventuele kosten die hiermee gemoeid gaan in rekening te brengen bij de gebruiker.

Vertrouwelijkheid

8. PUTkast BV zal gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan geselecteerde derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van de opdracht en diensten. Medewerkers van PUTkast BV en haar ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van gegevens te respecteren. Alle medewerkers van PUTkast BV en betrokken ingeschakelde derden hebben een geheimhoudingsverplichting.

Cookies

9. Cookies zijn kleine stukjes informatie die door de browser van de bezoeker worden opgeslagen op de computer van de bezoeker. PUTkast BV gebruikt cookies om een gebruiker te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen PUTkast BV in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van haar diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van haar bezoekers. Cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. Bezoekers kunnen hun browser zo instellen dat tijdens het gebruik van de website en/of webportaal bij PUTkast BV geen cookies ontvangt.

Logbestanden

10. PUTkast BV gebruikt IP adressen om trends te analyseren, gebruikers te volgen, en het verzamelen van demografische informatie.


3. GEBRUIKERSVOORWAARDEN

Gebruikersrecht

1. Met uitzondering van door STROOMkast geproduceerde energieverbruik gegevens is het de gebruiker niet toegestaan informatie in enigerlei vorm geheel of gedeeltelijk te kopiëren, of aan derden ter beschikking te stellen of derden daarvan kennis te laten nemen.

2. De gebruiker krijgt de beschikking over een toegangscode, welke alleen aan de gebruiker bekend is. Deze code kan door de gebruiker te allen tijde worden gewijzigd.

3. De gebruiker is verantwoordelijk voor geheimhouding van de code. PUTkast BV adviseert de gebruiker om deze code periodiek te wijzigen. De gebruiker draagt alle gevolgen (geen enkel gevolg wordt uitgesloten) van het niet periodiek en/of tijdig wijzigen van deze code en het gebruik (geen enkel gebruik wordt uitgesloten) daarvan, ook die buiten de controle van de gebruiker, wordt gemaakt.

4. Het is PUTkast BV, in geval van het niet naleven van deze voorwaarden en/of niet tijdig voldoen van de financiële vergoeding(en), te allen tijde toegestaan de mogelijkheid van de gebruiker om de STROOMkast te gebruiken, of faciliteiten daarvan tijdelijk of blijvend ongedaan te maken, waarvan de gebruiker alsdan schriftelijk op de hoogte zal worden gesteld.

Informatie

5. PUTkast BV streeft ernaar dat alle informatie correct is. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie kan onjuistheden en/of typefouten bevatten. PUTkast BV staat niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie.

Beschikbaarheid

6. Evenmin garandeert PUTkast BV dat STROOMkast foutloos of onderbroken functioneert, hetzij toegankelijk is. Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade (direct dan wel indirect) ten gevolge van toegang en gebruik van STROOMkast, wordt door PUTkast BV nadrukkelijk afgewezen.

7. Indien onverhoopt STROOMkast niet of niet goed functioneert, zal PUTkast BV zich maximaal inzetten om zo spoedig mogelijk te trachten dit te verhelpen. Zodat een optimale continuïteit wordt nagestreefd.

Techniek

8. De installaties (kasten) die door STROOMkast worden bediend zijn eigendom van een betreffende eigenaar zoals een gemeente of vereniging. De eigenaar is verantwoordelijk voor het aanbieden van een goed werkende en veilige installatie. De gebruiker mag alleen apparatuur en/of systemen aansluiten die voldoen aan alle geldende voorschriften. De apparatuur en/of systemen van de gebruiker zijn gekeurd, veilig en bevatten geen gebreken en/of beschadigingen.

Elektrische voorwaarden

9. De elektrische apparatuur en/of systemen van de gebruiker dienen in Nederland voldoen aan de wettelijke voorschriften NEN1010 en in België aan de wettelijke voorschriften AREI.

10. Voor vaartuigen (boten) gelden de volgende aanvullende voorwaarden: indien gewerkt wordt met een beschermingstransformator mag de aardklem niet zijn verbonden met de aardklem van de voedende contactdoos. Ook mag de potentiaalvereffening van het vaartuig niet verbonden zijn met de beschermingsleiding van de voeding.

Intellectuele eigendomsrechten

11. Alle rechten (waaronder begrepen auteursrechten, merkrechten dan wel enig ander intellectueel eigendomsrecht) met betrekking tot op de website gepresenteerde informatie (waaronder teksten, logo’s, illustraties en foto’s) zijn eigendom van PUTkast BV of zijn met toestemming van de betreffende eigenaar opgenomen.

Wijzigingen

12. PUTkast BV behoudt zich het recht voor om de informatie (waaronder mede maar niet uitsluitend begrepen teksten, foto’s, illustraties, verwijzingen naar andere sites) op de site STROOMkast te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. De gebruiker stemt er bij voorbaat mee in gebonden te zijn aan iedere wijziging in deze bepalingen en voorwaarden.